سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی سیستمهای هوشمند کامپیوتری و کاربردهای آنها

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حسام فولادوند – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علمی مهندسی کامپیوتر
سیدعبدالمجید موسوی – دانشگاه لرستان عضو هیئت علمی
وحید رافع – دانشگاه اراک عضو هیئت علمی

چکیده:

وب سرویس ها یکی ا زتکنیکهای اصلی برای طراحی و ساخت برنامه های کاربردی پیچیده تجاری هستند معمولا یک کاربرد تجاری نمی تواند توسط یک وب سرویس تکمیل شود ترکیب وب سرویس ها یک راه مناسب برای بدست آوردن سرویسهای مختلف و متنوع روی وب را فراهم می کند ترکیب وب سرویس ها همیشه دارای پیچیدگی است مخصوصا اگر دریک محیط توزیع شده باشد و دارای پتانسیل زیادی برای مشکلاتی از قبیل بن بست است این موضوع یکی از چالشهای کلیدی دراستفاده از وب سرویسهای مرکب است نیاز به مدلسازی فرمال و ارزیابی ترکیب وب سرویس ها ضروری به نظر میر سد که میتوانند در موقعیت های معینی صحت ترکیب را بهبود بخشد و خودکار سازی ترکیب را آسان سازد دیدگاه های معنایی هیچ کدام پشتیبانی مستقیم برای درستی یابی ترکیبات سرویس درزمان طراحی را ارایه نمیدهند. دراین مقاله ابتدا همه روشهای مطرح ترکیب معنایی وب سرویسها معرفی می شودو سپس معیارهایی برای آنها آمده و نهایتا این دیدگاه ها با معیارهای داده شده مورد ارزیابی قرار میگیرند ما برآنیم تا با بررسی این دیدگاه ها کار را برای تحقیقات آینده هموار سازیم.