سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مریم موسی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم گیاهی اکولوژی تاکسونومی دانشگاه ارومیه

چکیده:

درخت در نمادشناسی اسطوره ای جهان یکی از پیچیده ترین نمادهاست و درفرهنگ همه ی ملت ها ی جهان و بخصوص در فرهنگ ایران همواره ارزشی نمادینداشته است در کشور ما که در صد سال اخیر فناوری لجام گسیخته با شتاب بیشتری به سوی آن هجوم آورده است با وجود قدمت و سابقه ی تاریخی در اهمیت و حفظ طبیعت متاسفانه نقش طبیعت و پاسداشت حرمت آن هم در زمره مسائل بی اهمیت قرار گرفته و به تبع آن درخت و جنگل نیز جایگاه ارزشی خود را از دست داده است و دراین چند سال اخیر این روند سیر صعودی و فاجعه انگیز نیز پیدا کرده است دراین مبحث ابتدا به اوضاع درختان در کشورمان ایران که گویای آماری تاسف بار ازنابودی این موجودات سبز الهی در ایران است می پردازیم و سپس به راهکارهایی که کشورهای پیشرفته ای مانند انگلیس آنها را پیشنهاد داده و در برنامه آتی خود قرا رداده اند اشاره می کنیم به درختان مصنوعی ای که جایگزین درختان طبیعی شده اند.