سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سعید زارع نقده – دانشجوی دکتری هیدرولیک
سیدمهدی عصمت ساعتلو – کارشناس ارشد عمران آب
رسول اکبری –
علیرضا رضوی –

چکیده:

بهره برداری ازآبهای زیرزمینی توسط چاه پیشینه قدمی ایرانیان بوده است توجه به مسائل اقتصادی کیفی و حقوقی برداشت ازیک حوضه آب زیرزمینی بسیارحائز اهمیت بوده و بایستی نسبت به کنترل برداشت آب زیرزمینی دراثرپمپاژ ملاحظات فنی اقتصادی و حقوقی لحاظ گردد بدین ترتیب دسترسی به آب زیرزمینی که ازطریق چاه صورت میگیرد مشکل تر خواهد بود و متحمل هزینه ووقت بیشتری خواهد شد استفاده ازشبیه سازی ها مدلهای ریاضی مدلهای فیزیکی توزیع آماری و برنامه های کامپیوتری از مواردی است که برای پیش بینی استفاده میشود اما درمسائل مربوط به منابع طبیعی انتخاب مدلهایی که تا حدامکان به واقعیت موجود درحوضه نزدیک باشد بسیار مشکل است درسالهای اخیر تمایل زیادی برای استفاده ازاشبکه های مصنوعی درپیش بینی مدلهای هیدرولوژیکی بوجود امده است دراین شبکه ها پردازش کننده های موازی می باشد که داده های ورودی را درحین یادگیری ذخیره و به ساختارشبکه منتقل می سازند.