سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسینعلی تقی پور – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
اعظم خیری – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

دانشگاه ها یکی از مراکز مهم تامین و تربیت نیروی انسانی ماهر و متخصص کشور محسوب می شود میتوان گفت دانشگاه ها نقشعمدها ی درفرایند توسعه کشور ایفا می کنند البته به شرطی که علاوه برآموزش مطالب تئوری برکاربردی کردن آموخته های دانشجویان هم تاکید کنند درچنین دانشگاهی دانشجویان با ذهنیتی مثبت و بهره گیری از فرصت ها به جستجو کشف ناشناخته ها و موارد جدید می پردازند و با ترکیب و تحلیل متغیرهای مختلف و اتکا به توانمندی های شخصی به یافته های تازه می رسند که خود و دیگران از آن بهره مند می شوند لذا برای دستیابی به این هدف دانشگاه ها به اصلاح و بازنگری برنامه های درسی خود بپردازند مراکز مشاوره و راهنمایی شغلی را تاسیس نمایند دانشگاه ها نقش کلیدی درتسهیل توسعه بنگاه های دانشگاهی از طریق تدوین سیاست هایی روشن درقبال ایجاد این بنگاه ها سیستم های مناسب تشویق ها و پاداش ها و دستیابی به شبکه های بیرونی ایفا میکنند.