سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

حسن دیواندری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد نوشهر
مهدی بودش – دانشجویان مقطع کارشناسی ناپیوسته عمران
عبدالرضا مشایخ –

چکیده:

ضعفهای روش طرح اختلاط مارشال و افزایش ظهور برخی از خرابی های ناشی از ضعف برشی اسفالت ازجمله شیارشدگی منجر به شروع تحقیقات وسیعی در دهه ۱۹۸۰ گردید که درنتیجه آن روش طرح اختلاط سوپرپیو در سال ۱۹۹۳ ارایه شد دراین روش که ازمتراکم کننده چرخشی جهت تراکم نمونه ها استفاده می شود تعداد دوران تامین کننده انرژی تراکم لازم برمبنای درجه حرارت و میزان ترافیک عبوری درطول عمر خدمت دهی روسازی ارایه شده است مبنای انتخاب تعداد دوران طرح N-design دراین روش یکسان بودن دانسیته آزمایشگاهی با دانسیته انتهای دوره عمر روسازی تعیین شده است علیرغم آزمایشهایی که درطی سالهای اخیر جهت تعیین N-design صورت گرفته است همچنان مراجع علمی درمبنای تحقیق آن تردید دارند. دراین مقاله سعی برآن است که ضمن بررسی روش تعیین N-design دیدگاه های مختلف درباره فرض برابری دانسیته آزمایشگاهی با دانسیته انتهای دوره عمر روسازی مورد ارزیابی قرارگیرد.