سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

پویان شاه محمدی – کارشناسی ارشددانشگاه کاشان
علی چراغی – کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رضا جمالی – کارشناسی ارشد دانشگاه کاشان

چکیده:

در این تحقیق به بررسی عددی جریان سیال و انتقال حرارت جابجایی از یک دیسک دوار در هوای ساکن و جریان آرام پرداخته شده است. در حل عددی، برای تبدیل معادلات دیفرانسیل به معادلات جبری از روش حجم محدود با فرض تقریب بوزینسک برای چگالی سیال استفاده شده است. نتایج بدست آمده بصورت نمودارهای تغییرات ضریب انتقال حرارت با تغییرات رینولدز چرخشی و مقایسه با نتایج تجربی ارائه شده است. این نتایج نشان میدهد که تا حدود رینولدز ۵۰۰۰ نیروی شناوری غالب بوده و تبادل حرارتی از طریق جابجایی آزاد رخ میدهد. همچنین عدم تغییر محسوس در مقدار عدد ناسلت میانگین سطحی در زوایای مختلف، بجز در زاویه ۹۰ درجه، مشاهده شد