سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فهیمه ابراهیمی نوکابادی – دانشجوی کارشناسی ارشد زیست شناسی
غلامرضا بدلی – دانشیار دانشگاه اصفهان
بهرام شریف نبی – دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان
سیداکبر خداپرست – دانشیاردانشگاه گیلان

چکیده:

قارچهای راسته Erysiphales) یک گروهب زرگ ازقارچهایانگل اجباری گیاهان محسوب میش وند که عامل بیماری سفیدکهای پودری می باشند و متعلق به شاخه ی Ascomycota هستند این دسته ازقارچها تقریبا انتشارجهانی داشته و ازمناطق گرمسیر تا مناطقی قطبی گسترش یافته و دارای دامنه میزبانی وسیعی هستند قارچLeveillulataurica درمناطق خشک و گرم دنیانیز دارای دامنه میزبانی گسترده ای می باشند براون ۱۹۸۷ BRAUN دراستان اصفهان که به دلیل وضعیت خاص آب وهوایی جز مناطق خشک و نیمه خشک کشورمان محسوب میش ود این قارچ دارای گسترش قابل ملاحظه ای است دراین بررسی میزبانهای مختلف این قارچ از مناطق مختلف استان اصفهان درطول فصلهای تابستان و پاییز سال ۸۹و۹۰ جمع آوری شدند باتوجه به نتایج بدست آمده این گونه از سفیدکهای پودری برروی سه گیاه زراعی مهم و شش گیاه غیرزراعی مشاهده شد که های Allium cepa L Eryngiumbillaridieri برای اولین باراز ایران و ZygophyllumfabagoL Launaeaaconthodes (Boiss.) O. Kuntze ازمنطقه اصفهان برای اولین بارگزارش میشوند.