سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیما سهرابی – دانشجو تحصیلات تکمیلی و اعضا هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد
علی قنبری – دانشجو تحصیلات تکمیلی و اعضا هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد
محمد حسن راشد محصل – دانشجو تحصیلات تکمیلی و اعضا هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد
مهدی نصیری محلاتی – دانشجو تحصیلات تکمیلی و اعضا هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

خربزه وحشی (Cucumis melo) گونه ای علف هرز یکساله مهاجم مزارع سویا استان گلستان با عادت رشدی پیچنده و خزنده که ه بخانواده کدوئیان (Cucurbitaceae) تعلق دارد. به منظور بررسی اثر PH بر جوانه زنی بذور خربزه وحشی آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی با ۴ تکرار انجام شد. بذور خربزه وحشی را در سطوح ۴ و ۵ و ۶ و ۷ و ۸ و ۹ PH در انکوباتور در دمای بهینه جوانه زنی خربزه وحشی (۳۵ درجه سانتیگراد) به مدت دو هفته قرار داده شدند. نتایج نشان داد که بذور خربزه وحشی در محلولهای ۵PH و ۶ بیشترین سرعت جوانه زنی را داراست. سرعت و درصد جوانه زنی گیاه در PH اسیدی بیشتر از شرایط قلیایی بود.