سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مدیریت بحران، زلزله و آسیب پذیری اماکن و شریانهای حیاتی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

قاسم رضوانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک خاک و پی، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه
محمود هاشمی اصفهانیان – استاد یار گروه مهندسی عمران،دانشگاه اصفهان
محسن رضوانی – دانشجوی کارشناسی ارشد الکتروتکنیک، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه ساو

چکیده:

در قالب نگارش این مقاله،بررسی انتشار امواج در محیط سه بعد ی به منظور دستیاب ی به معادلات دقیق ریاضی،برا ی بررسی تاثیرات امواج رایلی-ریتز که در حوالی مرز محیط نیمه بینهایت بر اثر ارتعاش حاصل از وقوع زلزله که به تبعیت آن آزاد شدن انرژی قابل توجه و ناگهانی همراه است،گام برداشته شده است.لازم به ذکر است که این امواج به صورت جبهه هایی از امواج نیمکروی در محیط به صورت شعاعی در امتداد یک جبهه امواج استوانه ای منتشر می گردد.[ ۱].یکی از اهداف اصلی این تحقیق بررسی انتقال امواج رایلی در سطح وعمق در جهت تعیین دامنه ی تغییرات حرکات افقی و عمودی زمین بر حسب ضرایب پواسون مختلف خاک ها در دامنه μ=۰٫۲ تا μ=۰٫۵ می باشد که با بهره گیری از نرم افزاز مهندسیMATLAB به عنوان یک سیستم موثر و زبانی قدرتمند برای برنامه نویسی و با تعریف متغیر های مورد نیاز در این محیط،برای هر مقدار ضریب پواسون مشخص خاک منحنی های بدون بعد دامنه تغییرات افقی و عمودی امواج رایلی با تحلیل داده ها به دست آمده اند.از دیگر اهداف نگارش این مقاله تعیین سرعت امواج رایلیυr) متناسب با دامنه تغییرات ضرایب پواسون در بازه تعریف شده می باشد که به نوبه خود می تواند حائز اهمیت باشد.به طور کلی مقادیر به دست آمده در روند انجام این تحقیق می تواند به طور قابل مطمئنی در بررسی و مطالعات اولیه و تکمیلی احداث سازه های ژئوتکنیکی بالاخص سازه های زیر زمینی به کار گرفته شود.