سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

اعظم باقری – کارشناس ارشد مرکز پژوهشی شیمی جو ازن و آلودگی هوا
ویکتوریا عزتیان – رئیس مرکز پژوهشی شیمی جو ازن و آلودگی هوا

چکیده:

تابش فرابنفش UV همواره تهدیدی برای بشر بوده است انسانها دائمادرمعرض پرتوهای مضر این اشعه قرار دارند این امواج توسط چشم و پوست بدن به عمق بدن راه می یابد تابش فرابنفش خورشید دارای سه باند A,B,C است که باند B آن از جنبه افزایش نوع سرطانهای پوستی مورد توجه بودهاست ماندن طولانی درمقابل تابش فرابنفش خورشیدی ممکن است منجر به اثرات شدید و مزمن برسلامت پوست، چشم و سیستم ایمنی بدن گردد آفتاب سوختگی و برنزه شدن نمونه های بارز اثرات شدید قرارگرفتن مفرط در برابر تابش فرابنفش است دردرازمدت تغییرات تخریبیناشی از تابش فرابنفش درسلولها بافتهای ریشه ای و رگهای خوبی باعث پیری زودرس پوست می شود بعلاوه تابش فرابنفش می تواند منجر به واکنشهای التهابی چشم شود شاخص تابس فرابنفش خورشیدی UVI شدت تابش فرابنفش خورشید را در سطح زمین بیان می کند مقادیر شاخص درمحدوده ۱ به بالا تغییر می کند هرچه مقدار شاخص بالاتر باشد قدرت تخریب برپوست و چشم بیشتر است این شاخص بعنوان وسیله ای مهم درجهت بالا بردن آگاهی عمومی و هشدار به مردم در مورد لزوم بکارگیری وسایل محافظت کننده درزمان مواجهه با تابش فرابنفش بکار میرود دراین پژوهش داده های ماهواره ای تابش فرابنفش خورشید از تاریخ ۲۰۰۲/۷/۱ تا ۲۰۱۱/۷/۱ مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرارداده و سپی به تعیین آستانه های بحرانی آن از نظر شدت تابش که در طی فصول مختلف به مرز خطرناک و یا بحرانی می رشد را دراین شهر مشخص و تعیین نموده ایم.