سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

محمد یارمحمدی – شرکت آب منطقه ای گلستان

چکیده:

نرم افزار آبتازیک نرم افزار تحتWINDOWS است که به زبان برنامه نویسی DELPHI نوشته شده است . زبان ظاهری برنامه فارسی است. پیغام های مناسب و راهنمائی های موردی در طول برنامه، کمک زیادی در سهولت استفاده از برنامه می نماید . نرم افزار به طور اتوماتیک با سخت افزار کامپیوتر هماهنگ می شود و مشکلات چاپ به وجود نخواهد آورد .هدف از تهیه این نرم افزار به طور خلاصه آنالیز داده های آب و هواشناسی ، ایجاد بان ک اطلاعاتی برای ذخیره سازی اطلاعات، محاسبات مربوط به پارامتر های مختلف داده های ایستگاههای هیدرومتری، هواشناسی، بارانکلیه عملیات فوق ر ا شامل ،« آبتاز » . سنجی و آبهای زیر زمینی مطابق دستور العملهای استاندارد وزارت نیرو می باشد می باشد و سعی شده است فرمهای آن چه در زمان اجرا و چه در زمان چاپ و گزارش گیری مطابق فرمهای موجود در آب منطقه ای های کشور و سازمانهای وابسته به وزارت نیرو باشد . تعدد ایستگاه های آب و هواشناسی و حجم عظیم کار و نیاز های امروز علم در استفاده از کامپیوتر، تهیه نرم افزاری فراگیر و جامع در این علم را محسوس می نماید. این نرم افزار می تواند در تمام شرکت های آب منطقه ای و سازمانهای مرتبط و یا در مراکز تحقیقاتی در زمینه آب و در مراکز دانشگاهی و آموزشی مورد استفاده قرارگیرد . نرم افزار هیدرومتری به طور خلاصه رسم منحنی دبی اشل ، برازش منحنی بر روی یک س ری داده، ایجاد بانک اطلاعاتی برای ذخیره سازی اطلاعات هیدرومتری، محاسبات مربوط به پارامتر های هیدرولیکی، تعیین دبی رودخانه ها با استفاده از فرمولهای تجربی، تعیین ضرایب مانینگ، شزی و دارسی در یک رودخانه را شامل می باشد. در این نرم افزار اساس کار بر اندازه گی ری دبی رودخانه با استفاده از مولینه استوار است.