سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی دانشجویی مدیریت و فناوریهای نوین در علوم بهداشتی، سلامت و محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

حامد بیگلری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه ع
کمال الدین اونق – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه ع
حامد فریدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه ع

چکیده:

بروز خوردگی در سیستمهای توزیع آب یکی از مهمترین مشکلاتی است که گریبانگیر جوامع می باشد. خوردگی به تخریب لوله ها، شیرها و اتصالات فلزی در اثر خورنده بودن آب اطلاق می شود. زیان های ناشی از خوردگی در شبکه های آب رسانی بسیار سنگین است. کاهش عمر مفید مخازن بتنی به نصف، کاهش ۴۰ درصدی ظرفیت انتقال آب در لوله ها، تخریب لوله ها و مصالح ساختمانی فقط از زیان های آب خورنده است. ورود مواد حاصل از خورندگی آب نه تنها از کیفیت آن می کاهد بلکه خطرات جدی برای مصرف کنندگان را نیز بوجود می آورد. مطالعه ی پیش رو جهت تعیین تمایل آب برای ایجاد رسوب و یا خوردگی در شبکه توزیع آب شرب شهر زاهدان ضمن اندازه گیری پارامتر های pH، TDS، قلیائیت کل، سختی، سدیم، کلسیم، دمای آب و سایر پارامتر های شیمیایی در ۶۱ نمونه آب از سال ۱۳۸۷ لغایت ۱۳۸۸ گرد آوری شده از سراسر نقاط شهر زاهدان، انجام پذیرفت. در نهایت با استفاده از نرم افزار Excel اندکس های لانژلیر، رایزنر و پوکوریوس محاسبه و مشخص گردید که ۶۷/۲۶ درصد شاخص لانژلیر، ۷۸/۷۲ درصد شاخص رایزنر و ۱۰۰درصد شاخص پوکوریوس از نمونه ها تمایل به خورندگی دارند