سال انتشار: ۱۳۷۳

محل انتشار: چهارمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مصطفی نیکوکار – امور برق- معاومنت هماهنگی و توزیع

چکیده:

بررسی های انجام شده در نقاط مختلف کشور نشان می دهد که عدم دقت در انتخاب جنس و نوع پایه و محل مناسب نصب آنها، اغلب باعث می شود تا پایه های نصب شده در خطوط انتقال نیرو قبل از پایان عمر مفید دچارخوردگی یا پوسیدگی شوند. این امر ضمن اینکه سبب کاهش قابلیت اطمینان سیستم می شود، موجب افزایش سرمایه گذاری های بیشتر نیز می گردد. در این مقاله سعی شده است تا با ارائه اطلاعاتی از وضعیت خطوط تخریب شده و علل بروز عیوب در آنها، روشهای مناسبی جهت انتخاب جنس پایه و مقابله با پوسیدگی و خوردگی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد.