سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی سلامت، محیط زیست، و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

ناهید زراعی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس، دانشکده فن
رضا مرندی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
محمدصدیق مرتضوی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر عباس

چکیده:

خوردگی یکی از مهمترین مشکلات در صنعت آب است و می تواند سلامت عمومی، کیفیت و هزینه تولید آب سالم را تحت تاثیر قرار دهد. خوردگی هزینه های بالایی را برای یک سیستم آب می تواند ایجاد کند و مشکلاتی بر روی مسائل اقتصادی، زیبا شناختی و بهداشتی می گذارد. این تحقیق با هدف تعیین پتانسیل خورندگی و رسوبگذاری در خطوط انتقال و شبکه توزیع آب شهر بندرعباس با استفاده از اندیسهای خوردگی انجام گرفت. در این تحقیق، مقدار اندیس های لانژلیه، رایزنر، خورندگی(تهاجمی) و پوکوریوس با تعیین پارامترهای درجه حرارت ، pH ، سختی کلسیم، قلیائیت، کل جامدات محلول (TDS) ، در ۹۶ نمونه ای که در مدت ۶ ماه از ۱۶ نقطه در خطوط انتقال و شبکه توزیع در دو فصل زمستان و بهار برداشته شد مورد سنجش قرار گرفت. پس از انجام بررسیهای لازم میانگین اندیس لانژلیه در نمونه های آب ۰/۶۵ – ، میانگین اندیس رایزنر ۸/۷۸ ، میانگین اندیس تهاجمی ۱۱/۱۲ ، میانگین اندیس پوکوریوس ۸/۸۳ محاسبه گردید. مقایسه نتایج بدست آمده از محاسبه این اندیسها با جداول موجود برای تفسیر آنها نشاندهنده خورنده بودن آب خطوط انتقال و شبکه توزیع شهر بندرعباس است. همچنین مقایسه میانگین پارامترهای کیفی اندازه گیری شده در این آب با مقادیر استاندارد نشان می دهد که همه پارامترها در حد استانداردهای تعیین شده می باشند.