سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

زهرا نیک سرشت – کارشناس ارشد دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدعلی گلعذار – استاد دانشگاه صنعتی اصفهان
فتح اله کریم زاده – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

دراین پژوهش تاثیر سیکلهای مختلف عملیات حرارتی بررفتار خوردگی منطقه جوش آلیاژ آلومینیوم ۶۰۶۱ مطالعه شد دراین راستا نمونه ها به روش GTAW بطور اتوماتیک با فلز پرکننده ۴۰۴۳ جوشکاری شدند سیکلهای مختلف عملیات حرارتی شامل عملیات T6 و عملیات ناپیوسته انحلال سازی و پیرسازی قبل و یا بعد از جوشکاری برروی نمونه ها اعمال گردید. مطالعه ریزساختار منطقه جوش توسط میکروسکوپ نوری و میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM مجهز به سیستم آنالیز EDS صورت گرفت رفتار خوردگی نمونه ها توسط آزمون پلاریزاسیون تافل و آزمون غوطه وری متناوب بررسی شد محیط آبی ۳/۵% وزنی کلرید سدیم با ph=5/5به عنوان محیط خورنده انتخاب شد با اعمال سیکلهای مختلف عملیات حرارتی فلز جوش درموقعیت کاتدی تر از فلز پایه قرارگرفت لذا مقاومت به خوردگی بیشتری نشان داد مطالعه سطح خوردگی پس از آزمون پلاریزاسیون موضعی بودن خوردگی را تایید کرد.