سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی مستعد – دانشجوی کارشناسی مهندسی مواد – دانشگاه صنعتی اصفهان
کیوان رئیسی – استادیار مهندسی مواد – دانشگاه صنعتی اصفهان
شکراله حسنی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد – دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدعلی گلعذار – استاد مهندسی مواد – دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این تحقیق خوردگی آرماتورهای ساده (بدون عاج ) در بتن مورد ارزیابی قرار گرفته است . برای این منظور نمونه های مکعبی شکل با ابعاد ۷×۷×۷ سانتیمتر تهیه شد . طرح اختلاط بتن مورد استفاده شامل ۴۲/۶درصد ماسه، ۳۴ درصد شن شکسته ۱۴/۹درصد سیمان تیپ ۲ و ۸/۵درصد آب بوده است. برای بررسی رفتار خوردگی بتن مسلح، نمونه های تهیه شده در محلو ل۳/۵ درصد وزنی کلرید سدیم در مدت زمانهای مختلف غوطهور شدند. آزمونهای انجام گرفته شده برای بررسی رفتار خوردگی فولاد در بتن در این تحقیق، شامل آزمون خوردگی پلاریزاسیون تافل و طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیاییEIS)می باشند. نتایج آزمون پلاریزاسیون تافل و EIS نشان داد که با قرار گرفتن بتن در محلول ۳/۵ درصد وزنی کلرید سدیم بتدریج و پس از گذشت ۱۴ روز با جذب آب توسط بتن و و نفوذ یون های مهاجم به درون بتن سرعت خوردگی افزایش می یابد و همین امر موجب پر شدن تخلخل های بتن توسط محصولات خوردگی و تشکیل یک فیلم پسیو مترا کم بر روی سطح فولاد بتن می شود وبعد از آن کاهش سرعت خوردگی و همچنین افزایش مقاومت انتقال بار و در نتیجه کاهش نفوذ یون های مهاجم به داخل بتن مشاهده خواهد شد.