سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

سعید بیابانی – کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مواد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
احمد ساعتچی – استاد دانشکده مهندسی مواد – دانشگاه صنعتی اصفهان-دانشگاه آزاد اسلا
محمد حسین زاده – مربی دانشکده مهندسی مواد- دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
ابوالقاسم چاکری زاده – کارشناس مهندسی مواد- عضو باشگاه پژوهشگران جوان

چکیده:

خوردگی فولادهای کربنی ۱۰۱۵ و ۱۰۲۰ و فولاد زنگنزن ۳۱۶ درون سه حمام روی بررسی شد. مشخص شد که فولادهای کربنی ۱۰۱۵ و ۱۰۲۰ مقاومت به خوردگی بهتری نسبت به فولاد زنگ نزن ۳۱۶ از خود ارائه میدهند. علاوه بر ترکیب شیمیایی حمام، ترکیب شیمیایی فولاد نیز مقاومت به خوردگی را تحت تأثیر قرار داد.کربن بالای موجود در فولاد ۱۰۱۵ و ۱۰۲۰ منجر به تشکیل لایه های ضخیمی بر روی سطح این دو فولاد شد و خوردگی کاهش یافت. افزایش کربن این دو فولاد زیرلایه (۱۰۱۵ و ۱۰۲۰) نفوذ مذاب را کمتر کرد. با افزایش مقدار کمی کربن، فولاد ۱۰۲۰ افزایشنفوذ ثابتی نشان داد، این در حالی است که آلیاژFe-Cr-Ni ضخامت بین فلزی کمی ارائه داد. مطالعات میکروسکوپی نشان داد که علت تفاوت در رفتار خوردگی این دو فولاد آن است که در فولاد زنگنزن ۳۱۶ ، ضخامت لایه بین فلزی تشکیل شده در حمام روی نازکتر است. سرب موجود در حمام، پوششفولاد ۳۱۶ را تحتتأثیر قرار داد. سرب موجود در حمام باعث دندریتی شدن ساختار پوشش و رشد دانه های سطحی پوشششد که باعثافزایش بیشتر نفوذ روی به داخل پوشش شد.