سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

داود حیدری – کارشناس مهندسی شیمی،
رضا غیابی – کارشناس ارشد مهندسی شیمی
اکبر افشاراصل – کارشناس ارشد شیمی تجزیه

چکیده:

میزان خوردگی شیمیایی آلیاژ۱۵Cr18Ni12Si4TiA یکی از موادساختمانی برای ساخت شیرهای دیافراگمی در یک نوع ماهوارهبر، در معرض اسید نیتریک دود کننده قرمزRFNA) با افزودنی اسید هیدروفلوئوریدریکHF) که در این جسم پرنده به عنوان اکسیدکننده مورد استفاده قرار می- گیرد، در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است. در نگاه اول شاید چنین به نظر برسد که وجود سیلیس در ترکیب آلیاژ مذکور موجب ناسازگاری آن بااکسیدکنندهRFNA با افزودنیHF شود، اما نرخ خوردگی شیمیایی آلیاژ مذکور در محیط غوطهوری برمبنای روشهای تست استانداردASTM حدود۰/۰۵۵mil/year محاسبه شده است و این، نشاندهنده آن است که سازگاری آلیاژ مذکور در معرض اکسیدکنندهRFNA را میتوان در گروهA یعنی با سازگاری عالی طبقهبندی نمود.