سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی بتن ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهدی ولی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران، دانشکد ه فنی دانشگاه تهران
فرهاد پرگر – کارشناس ارشد انستیتو مصالح ساختمانی دانشکده فنی دانشگاه تهران
محمد شکرچی زاده – دانشیار دانشکده مهندسی عمران و سرپرست انستیتو مصالح ساختمانی دانشکد

چکیده:

در سال های اخیر، تخریب زودرس سازه های بتنی و در نتیجه کاهش عمر مفید آنها در اثر خوردگی ناشی از نفوذ سیالاتمهاجم به داخل بتن از مهمترین دغدغه های جامعه مهندسی عمران در زمینه ساز ههای بتنی بخصوص در مناطق جنو بیکشور بوده است. استفاده از پوزولان ها یکی از مهمترین روش های بهبود پایایی بتن برای جلوگیری از شروع خوردگی است.با توجه به عملکرد مثبت پوزولان متاکائولن در بهبود خصوصیات بتن در محیط آزمایشگاهی، در این تحقیق خوردگی (پتانسیل نیم پیل و مقاومت الکتریکی) بتن های حاوی متاکائولن(۵، ۱۰ و ۱۵ درصد جایگزینی ) در ناحیه جزرومد و در شرایط محیطی خلیج فارس مورد بررسی قرار گرفته و نتایج آن با بتن شاهد مقایسه شده است. نتایج این تحقیق نشان از اثرات قابل ملاحظه استفاده از پوزولان متاکائولن در جلوگیری از شروع خوردگی دارد.