سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رضا نقدی – کارشناس ارشد عمران-سازه
جمال احمدی – استادیار دانشکده فنی مهندسی دانشگاه زنجان

چکیده:

استفاده از بتن های با مقاومت بالا به طور روز افزونی در حال گسترش است.علیرغم بالا بودن مقاومت ،استفاده از این نوع بتن ها همراه با مشکلاتی نظیر ترک های ناشی از پدیده خود جمع شدگی می باشد. با توجه به اهمیت این مسئله در این تحقیق پدیده خود جمع شدگی بتن های با مقاومت بالا ارزیابی شده واثر عواملمختلف در این پدیده مورد بررسی قرار گرفت . بر مبنای نتایج به دست آمده مقدار قابل توجهی از خود جمع شدگی ( ۷۰ تا ۸۰ درصد) این بتن ها در سنین اولیه اتفاق می افتد. همچنین افزایش نسبت آب به سیمان سببکاهش کرنش خود جمع شدگی و افزایش مقدار سیمان، درصد میکروسیلیس و نسبت ریز دانه به درشت دانه مصرفی سبب افزایش مقدار کرنش خود جمع شدگی می شود.