سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی پروبیوتیک و محصولات فراویژه

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

لاله یزدانپناه گوهرریزی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمان و عضو باشگاه پژ
سیمین یزدانپناه – عضو باشگاه پژوهشگران جوان واحد کرمان

چکیده:

هدف از این مطالعه ارزیابی قابلیت و توانایی ۳ باکتری اسید لاکتیک (LAB) جدا شده از ماهی ( لاکتوکوکوس لاکتیس ، لاکتوباسیلوس پلانتاروم و لاکتوباسیلوس فرمنتوس ) در ممانعت از چسبندگی چندین پاتوژن ماهی ( آیروموناس هیدروفیلا ، آیروموناس سالمونیسیدا ، یرسینا روکری و ویبریو آنگویلاروم ) به انگلهای موکوس روده ای تحت شرایط In vitro بود. نتایج نشان داد که فقط لاکتوکوکوس لاکتیس در تمامی پاتوژنهای ماهی تولید چسبندگی می کند . در حالیکه لاکتوباسیلوس پلانتاروم چسبندگی آیروموناس هیدروفیلا و سالمونیسیدا را کاهش میدهد . به غیر از ویبریو آنگویلاروم چسبندگی تمام پاتوژنهای ماهی توسط باکتری I.Fermentum و از طریق میکس ۳ سویه LAB به شدت کاهش می یابد. به علاوه فقط باکتری لاکتوکوکوس لاکتیس زمانیکه در محیط مایع شمارش گردید فعالیت های آنتی باکتریال بر علیه تمام پاتوژنهای ماهی را نشان داد. همه سویه های باکتری اسید لاکتیک (LAB) قادر بودند در pH پائین و غلظت بالای صفرای ماهی زنده بمانند.