سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدمحمد مشکانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار
لعیاسادات صادقیان –

چکیده:

شناخت خواص فیزیکی و آیرودینامیکی دانه ها در فرایندهای انتقال خشک کردن فرآوری و ذخیره این محصولات نقش اساسی ایفا می کند هدف ازاین تحقیق تعیین خواص فیزیکی ارقام نخود کابلی سه منطقه سبزوار بجنورد و کرمانشاه بوده است این تحقیق در دانشگاه آزاد سبزوار و در فصل برداشت نخود انجام گردید خواص فیزیکی شام لحجم دانه و ابعاد و قطر هندسی و ضریب کرویت در ۳ سطح رطوبتی ۱۵ و ۲۰و۲۵ درصد برپایه تر با ۱۰ تکرار اندازه گیری شد نتایج نشان داد که بیشترین ضریب کرویت محاسبه شده به روش محسنین متعلق به واریته نخود کابلی بجنوردی دررطوبت ۲۵ درصد بود با افزایش درصد رطوبت دانه ها اندازه ابعاد محوری و حجم دانه ها افزایش و درصد کرویت و شاخص شکل دانه ها کاهش می یابد و دلیل عمده آن تغییرات حاصل درساختار پوسته دانهه ها چروکیدگی و تورم ناشی از جذب رطوبت می باشد.