سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی نانوالکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سوما ولی آقایی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه، بخش فیزیک
آرش بوچانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه، بخش فیزیک

چکیده:

ما خواص ساختاری و نیم فلزی فازهای بلند-رویNiAs-type ، (zbورتسیت wz)وNaCl-typeتر کیباتVSb,VSeرا با کمک نظریه تابعی چگالی محاسبه کرده ایم. برایVSb فازNaCl-typeپایدار و فاز بلند-روی شبه پایدار است. درVSeنیز فازNiAs-type فازپایدار و ورتسیت ش به پایدار است. با بهینه سازی نیروهای بین اتمی پارامتر داخلی فازورتسیت درVSbعدد۰٫۴۱۸=u=و درVSeعددu=0.415 محاسبه گردید. در ادامه با محاسبه چگالی حالات فاز هایVSbملاحظه شذ که فازNiAs-type وNaCl-type فلز و فازهای ورتسیت و فاز بلند-روی نیم فلز می باشد