سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

نسرین جلالی – دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی
اکبر جعفری – عضو هیئت علمی دانشگاه ارومیه، دانشکده فیزیک، گروه فیزیک
قادر یوسفی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد ،دانشکده فنی مهندسی، گ

چکیده:

در این مقاله به بررسی دو نمونه از نانوالیاف کربن با استفاده از پلی کریلونیتریل که یکی از نمونه ها توسط حلال دی متیل فرامید و دیگری به روش الکتروریسی از محلول در حلال دی متیل فرامید بدست می آید .در نمونه اول نحوه تغییر مقاومت الکتریکی نانو الیاف کربن را در حضور میدان مغناطیسی در دماهای مختلف اندازه گرفته و به خوبی در می یابیم که با افزایش دما مقاومت الکتریکی کم می شود و نانوالیاف کربن تمایل به نیمه رسانایی دارد و در نمونه دوم رسانندگیالکتریکی را با تغییرات دما بررسی می کنیم و به این نتیجه می رسیم که رسانندگی الکتریکی تابعی از کربنوزاسیون است