سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

زهرا خوبی آرانی – دانشجوی دکتری مهندسی پلیمر
سیدرضا غفاریان – اعضا هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
گیتی میرمحمدصادقی –

چکیده:

در این مطالعه، پخ ت نوری پلی یورتان های گرمانرمTPUs)و پلی یورتان های آکریلاتیAc-)PU با استفاده از اشعه ماورابنفش مورد بررسی قرار گرفت. در سنتزTPU از ایزوفوران دی ایزوسیانات، سیس ۲-بوتن ۱،۴ – دی ال و پلی تترا متیلن گلایکول و هم چنین در سنتز Ac-PU از ۲- هیدروکسی اتیل متاکریلات (به عنوان منومر آکریلاتی) نیز استفاده گردید. در فرآیند پخت پلییورتان گرمانرم، اتصالات عرضی به وسیله واکنش باندهای کربنی غیر اشباع دیال و رقیقکننده فعال با باندهای دوگانه ا، ۶- هگزان دی ال دی آکریلات تشکیل شد. نتایج خواص مکانیکی نشان داد که ساختار پل ییورتان اولیه، تأثیر مهمی در رفتار کششی نهایی دارد.پلی یورتان های آکریلاتی نسبت به پلی یورتان های گرمانرم مشابه که در همان شرایط تحت تابش اشعه ماورابنفش قرار گرفتند، کرنش پارگی پایین تر، استحکام نهایی و مدول بالاترینشان دادند. زنجیرهای پلی یورتان آکریلاتی قبل از پخت به دلیل کوتاه بودن، از عملکردی همچون رقیق کننده فعال برخوردار بوده، به عنوان مرکزی برای اتصال زنجیرها به یکدیگر عمل کرده و منجر به دانسیته اتصالات عرضی بالاتر می شوند