سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی بتن های ناتراوا مخازن ذخیره آب شرب

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

آتیه ابراهیمی – کارشناس ارشد عمران-محیط زیست ، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
منیره سنگی – کارشناس ارشد عمران-سازه ، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
حسین پهلوان – کارشناس ارشد مهندسی زلزله، مدیر گروه عمران دانشگاه غیرانتفاعی پردی

چکیده:

امروزه هدف اصلی از سوزاندن زباله بیمارستانی، کاهش حجم آن می باشد . اما تراوایی زیاد فلزات سنگین موجود در این خاکستر، در محل دفن بهداشتی زباله یکی از مشکلاتی است که همواره به قوت خود باقی مانده است. سوالات تحقیق: هدف از انجام این تحقیق بررسی آزمایشگاهی کاهش میزان تراوایی فلزات سنگین موجود در خاکستر زباله بیمارستانی با به کار بردن آن در ترکیب سیمان پرتلند می باشد ، بطوریکه دفع آن نیاز به ملاحظات زیست محیطی کمتری داشته باشد.. روش تحقیق: % در این مقاله مشخصات خاکستر مورد استفاده ، توسط آنالیز شیمیایی مشخص گردید. سپس ملات هایی شامل ۰ تا ۵۰% خاکستر زباله بیمارستانی (به صورت درصدی از وزن سیمان) ساخته و آزمایشهای زمان گیرش ، مقاومت خمشی و فشاری، جذب آب ، چگالی و نشت بر روی آنها انجام گرفت. نتیجه گیری: در این تحقیق با توجه به نتایج حاصل از آزمایش مقاومت فشاری بر روی نمونه های ساخته شده از سیمان پرتلند و خاکستر بادی با نسبت های مختلف می توان دریافت که این ترکیبات به علت دارا بودن مقاومت فشاری پایین( ۱۰ مگا پاسکال) ، جهت ساخت مصالح کاربردی و مخلوط های پرکننده مناسب می باشند.