سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سعید اخوان – کارشناسی ارشد مهندسی مواد ، دانشگاه صنعتی اصفهان
مجدالدین مطیعی – کارشناس متالورژی (سرپرست روشهای گرم)، شرکت هواپیما سازی ایران (هسا) صنع
احمد تحویلیان – کارشناس ارشد مهندسی مواد ( معاونت پژوهشی)، شرکت هواپیما سازی ایران (هسا)
محمدرضا طرقی نژاد – دکتری مهندسی مواد (استاد دانشگاه صنعتی اصفهان)، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

استفاده از رینگ های آلومینیوم به جای ورق و یا شکل ریختگی دارای مزایای زیادی می باشد که از جمله این مزایا می توان به همراه یودن استحکام و نرمی پذیری اشاره کرد. رینگ های تولید شده در این روش توسط عملیات حرارتی به حالت T6 رسانیده شدند و خواص مکانیکی و ساختار آنها با ورق ۷۰۷۵ با حالت T651 تویلد شده به روش نورد معمولی مورد مقایسه قرار گرفتند. به منظور بررسی خواص مکانیکی رینگ های آلومینیومی از آزمایش های کشش تک محوری ، سختی سنجی و هدایت الکتریکی استفاده شد. با توجه به مقایسه بین استحکام کششی در دو نمونه ورق ۷۰۷۵ و رینگ ۷۰۷۵ مشاهده می شود که استحکام کششی د رنمونه فورج باز دوار به یمزان ۲۰% از نمونه ورق ۷۰۷۵ بالاتر می باشد، این در حالی است که نرمی پذیری در نمونه رینگ شده ۵% بیشتر از نمونه ورق ۷۰۷۵ می باشد. ضریب هدایت الکتریکی در نمونه رینگ شده بالاتر از نمونه ورق ۷۰۷۵ می باشد. همچنین با مطالعه ریز ساختار دیده می شود که دانه ها د رجهات طولی و شعاعی کشیده شده اند و رشد دانه های را در جهت ارتفاعی دانه ا را در جهت ارتفاعی داریم. دانه ها در این روش تا اندازه ASTM 2 کاهش پیدا می کند.