سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سعید اخوان – کارشناسی ارشد مهندسی مواد ، دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدرضا طرقی نژاد – دکتری مهندسی مواد (استاد دانشگاه صنعتی اصفهان)، دانشگاه صنعتی اصفهان
فخرالدین اشرفی زاده – دکتری مهندسی مواد (استاد دانشگاه صنعتی اصفهان)، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

فرایند نورد تجمعی (ARB) یکی از روش های تغییر شکل پلاستیکی شدید است که برای رسیدن به مواد فلزی با دانه های بسیار ریز (یر میکرون) بدون تغییر ابعاد ورق استفاده می شود. د رتحقیق حاضر فرایند ARB تا ۶ سیکل روی ورق آلومینیوم ۵۰۸۳ با موفیقت انجام شد. تغییرات ریز ساختاری حین فرایند ARB توسط میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) مورد بررسی قرار گرفت. بررسی سطح شکست نمونه های ARB شده پس از انجام آزمایش کشش با میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) انجام گرفت. نتایج نشان داد که د رسیکل چهارم د راثر قوع تبلور مجدد پیوسته ساختاری متشکل از دانه هایی با اندازه دانه کمتر از ۱۰۰ نانو متر حاصل شد. با انجام فرایند ARB روی ورق آلومینیوم ۵۰۸۳ تا شش سیکل استحکام و سختی ورق ها حدود ۲ و ۳ برابر مقدار اولیه افزایش یافت. همچنین با بررسی سطح شکست مشخص شد که شکست در ورق آلومینیومی ARB شده به صورت داکتیل با مکانیزم تشکیل دیمپل های برشی اتفاق افتاده است.