سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سمپوزیوم فولاد ۱۳۸۹

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

داود آصفی – دانشکده مواد،دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
محمد ادیب قدمیاری – شرکت پژوهنده نیرو
حسین مناجاتی زاده – دانشکده مواد،دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مریم افتخاری – دانشکده برق، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

خواص مکانیکی در فولادها ارتباط مستقیم با پارامترهای ریز ساختار همچون اندازه دانه و دانسیته نابجایی دارد. خواص مغناطیسی نیز همچون خواص مکانیکی تحت تاثیر پارامترهای ریز ساختار قرار دارند. این تاثیر پذیری باعث شده است خواص مغناطیسی شاخص مناسبی برای ارزیابی خواص مکانیکی در قالب آزمونهای غیر مخرب باشد. در این تحقیق به بررسی تاثیر ریز ساختار بر خواص مغناطیسی و مکانیکی فولادهای ساده کربنی پرداخته شده است. تاثیر کارسرد و آنیل بر خواص مکانیکی و مغناطیسی با استفاده از حلقه پسماند مغناطیسی بر روی نمونه های ورق مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این تحقیق نشان داد بیشترین مقدار میدان حلقه مغناطیسی اندازه گیری شده در بیشتربن چگالی شار ۰/۵ تسلا شاخص مناسبی برای ارزیابی استحکام تسلیم، درصد بازیابی و درصد تبلور مجدد می باشد. با استفاده از این داده ها می توان ارتباط مناسبی بین خواص مغناطیسی و مکانیکی برای آزمون های غیر مخرب یافت.