سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مواد پیشرفته

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیده زهرا حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد خوردگی وحفاظت از مواد
مصطفی علیزاده – کرمان، مرکز بین المللی علوم تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی، پژوهشکد

چکیده:

در این تحقیق کامپوزیت Al-Fe توسط فرآیند نورد تجمعی با استحکام بالا و توزیع یکنواخت از پودر آهن پس از ۵ سیکل تولید گردید. میکروساختار کامپوزیت حاصل با استفاده از میکروسکوپ نوری و خواص مکانیکی توسط آزمون کشش و میکروسختی مورد بررسی قرار گرفت. مشاهده گردید که با افزایش تعداد سیکل های نورد تجمعی توزیع ذرات آهن درون آلومینیم یکنواخت تر شد و با افزایش تعداد سیکل استحکام و سختی افزایش و ازدیاد طول ابتدا به شدت کاهش یافت و سپس به تدریج افزایش پیدا کرد