سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

قادر فرجی – دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران
سعید پرستار –
محمود موسوی مشهدی –

چکیده:

دراین مقاله آلیاژ منیزیم AZ91 فوق ریزدانه با استفاده از فرایند اکستروژن معکوس تجمعی که جز جدیدترین روشهای تغییر شکل پلاستیک شدید SPD می باشد تولید شده است تجهیزات مورد نیاز ساخته شده و آلیاژ ریختگی منیزیم اولیه تحت فرایند اکستروژن معکوس تجمعی قرارگرفته است میکروسختی و ریزساختار قطعه تولید شده مورد بررسی قرارگرفته نتایج نشان داد که فرایند اکستروژن معکوس تجمعی روشی مناسب برای ایجاد منیزیم فوق ریزدانه بوده و اندازه دانه آلیاژمنیزیم AZ91 از مقدار اولیه ۱۵۰ میکرون به مقداردرحدود ۱م یکرون کاهش مییابد نتایج حاصل از آزمایش سختی وجود ساختار فوق ریزدانه را تایید کرده و سختی آلیاژ از مقدار اولیه ۵۲Hv به مقدار ۸۵Hv افزایش یافته است.