سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

امیر عبدالهی – دانشگاه تربیت مدرس
امیرحسین بهروش –

چکیده:

دفع ضایعات لاستیکی و کاهش هزینه های تولید به جهت دستیابی به محصولات با ارزش افزوده بسیار مورد اهمیت است. در این تحقیق به بررسی خواص فیزیکی – مکانیکی و ریز ساختار فوم کامپوزیت پلیمرABSو پودر لاستیک بازیافتیWGRTتولید شده به روش قالبگیری تزریقی پرداخته شده است. مورفولوژی سلول، دانسیته و اندازه سلولی، دانسیته وزنی، استحکام کششی، استحکام خمشی و مقاومت به ضربه قطعات فوم شده در اثر تغییر درپارامترهای موادی و فرآیندی شامل : فشار تزریق، درصدهای وزنی مختلف WGRT,درصدهای وزنی عامل جفت کنندهABSgMA مورد بررسی قرار گرفته اند. ن ت ایج نشان می دهند عامل فشار تزریق و نیز افزایشWGRT بر ایجاد ساختار مناسب بسیار موثرنددانسیته وزنی قطعات فوم کامپوزیتABS/WGRTبا افزایش درصد وزن ی WGRTدر زمینه پلیمری، کاهش یافته است