سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

نسیم نصیریان – دانشجوی کارشناسی ارشد- دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز- دانشکده مهندس
خلیل رنجبر – استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز- دانشکده مهندسی- گروه مواد

چکیده:

در این تحقیق، برای اولین بار تولید کامپوزیتAl/Brass به وسیله روش نورد اتصالی تجمعی ۳ انجام شد. آلومینیوم خالص تجاری با ضخامت ۲۰۰ میکرون بعنوان زمینه و برنج ۷۰/۳۰با ضخامت های ۱۰۰ و ۲۰۰ میکرون بعنوان تقویت کننده تا ۷ پاس نورد استفاده شد. پس از هر پاس نمونه ها تحت ازریابی های ریزساختاری و مکانیکی قرار گرفتند. نتایج بررسی ریزساختارنشان می دهد که با افزایش پاس های نورد فاز سخت تر برنج شکسته شده و در فاز نرمتر آلومینیوم پراکنده می شود و فاز سخت یکنواخت تری در کامپوزیت ایجاد می شود. نتایج نشان دادند که در کامپوزیت با ضخامت برنج ۱۰۰ میکرون به دلیل عدم اتصال فاز زمینه با تقویت کننده، تغییر چندانی در رفتار مکانیکی نسبت به آلومینیوم خالص ایجاد نمی شود. در بررسی استحکام نهایی و سختی نمونه ۱۰۰ و ۲۰۰ میکرون بر حسب افزایش پاس های نورد تغییرات نامنظم استحکام و سختی با افزایش تعداد پاس مشاهده می شود. همچنین نوع شکست سطوح ایجاد شده در تست کشش، نرم گزارش شده است.