سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

اعظم طالبیان – مربی دانشکده فنی -مهندسی (گروه نساجی) ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری
فاطمه داداشیان – دانشیار دانشکده نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران
مجید منتظر – استادیار دانشکده نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

چکیده:

ژلاتین شکل هیدرولیز شده کولاژن می باشد. به علت خواص ژلاتین همچون سازگاری با محیط، قابلیت تجزیه در محیط و ارزان بودن یکی از پرمصرفترین بیوپلیمرها در زمینه پزشکی می باشد. ازآنجائیکه ژلاتین خواص مکانیکی ضعیف دارد و در محلولهای مائی قابل حل است می باید برای کاربردهای درازمدت کراس لینک شود. در این تحقیق ژلاتین از استخوان گاو به روش حرارت- فشار استخراج شده است که ژلاتین حاصل ۶/۹% رطوبت و ۴/۲% خاکستر دارد. فیلمهای ژلاتین از محلولی شامل ۱۰% ژلاتین، ۵/۴% گلسیرین و گلوتارآلدئید با غلظتهای مختلف( ۰-۲/۰%) به روش قالبگیری تهیه شد. خواص مکانیکی و حرارتی و درصد تورم فیلمهای ژلاتین تعیین گردید. سطح فیلمها نیز به کمک میکروسکوپ الکترونی پویشی بررسی شد. نتایج نشان می دهد که درصد تورم فیلمهای ژلاتین با افزایش غلظت گلوتارآلدئید کاهش یافته است. استحکام و ازدیاد طول در نقطه پارگی فیلمها و دمای تغییر ساختار ژلاتین از حالت طبیعی و به عبارتی پایداری حرارتی فیلمها با افزایش غلظت گلوتارآلدئید در مقایسه با فیلم کراس لینک نشده افزایش یافته اما مدول یانگ کاهش یافته است. تصاویر SEM حفره های زیادی را در سطح فیلم کراس لینک نشده نشان می دهد که با افزودن گلوتارآلدئید تعداد حفره ها بطور چشمگیری کاهش می یابد که تأییدی بر بهبود استحکام فیلمها می باشد.