سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی بتن ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

هرمز فامیلی – استادیار دانشگاه علم وصنعت
محمد مهدی کیومرثی – کارشناس ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
المیرا شعبان علیزاده – دانشجوی موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی
ماه منیر عبدلی – دانشجوی موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی

چکیده:

امروزه تقویت بتن و بهبود خواص آن، با استفاده از مواد و مصالح نوین، یکی از مهمترین مواردی است که مورد توجه مجامع علمی قرار گرفته است. از جمله مواد جدیدی که جایگاه ویژهای در تقویت بتن به خود اختصاص داده، الیاف تقویت کننده میباشد. بسیاری از خواص بتن ازجمله مقاومت کششی بتن الیافی تا حد زیادی تحت تاثیر نوع و میزان الیاف بوده که این افزایش در حدود ۳۰% تا ۴۰% مشاهده شده است. در این پژوهش با انجام آزمایشهای مختلف برای تعیین خواص مکانیکی (مقاومت فشاری، مقاومت کششی و مدول الاستیسیته) و نیز انجام آزمایش مقاومت الکتریکی، رفتار بتنهای حاوی الیاف شیشه در سنین مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق نسبت وزنی الیاف به سیمان ۰% و ۵%.۰ و ۱% نسبت وزنی شن به ماسه ۰٫۶۷ و نسبت وزنی آب به سیمان در کلیه نمونه ها برابر۰٫۳۷ می باشد. نتایج حاصل شده نشان دهنده اثرات مناسب و متفاوت الیاف شیشه بر روی خواص مکانیکی بتن میباشد که در قالب نمودارها و گرافهایی ارائه گردیده است.