سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

صدرا فرهادزاده – کارشناس ارشد مهندسی شیمی دانشگاه تبریز
سیدحسین حسینی – استادیار گروه مهندسی شیمی دانشگاه تبریز
ابوالفضل شناور – استادیار گروه مهندسی شیمی دانشگاه تبریز

چکیده:

دراین مقاله نمونه های کامپوزیتی و نانوکامپوزیتی پلی استایرن مقاوم به ضربه و تیتانیوم دی اکسیدبترتیب درمقیاس میکروونانو بااستفاده ازامیزه کاری مذاب دراکسترودر دوپیچه ای تهیه شدند نمونه های موردنظر برای تست های مکانیکی و انتی باکتریال توسط قالبگیری تزریقی تهیه شدند درازمایشات مشخص شد افزودن تیتانیوم دی اکسید چه درمقیاس نانو و چه درمقیاس میکرو موجب بهبود اندکی دراستخحکام ضربه واستحکام کشش نهایی میشود همچنین دمای نرمی ویکات امیزه ها نیز افزایش اندکی را نشان میدهند این افزایش خواص درنمونه های کامپوزیتی نسبت به نمونه های نانوکامپوزیتی بیشتر است همچنین امیزه های تهیه شده خاصیت انتی باکتریال مناسبی دربرابر باکتریهای اشرشیاکلی و استافیلوکوکوس ارئوس ازخود نشان دادند که نمونه نانوکامپوزیتی خاصیت انتی باکتریال بهتری نسبت به نمونه کامپوزیتی ازخود نشان میدهد