سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رسول بدری – دانشجوی کارشناسی ارشد،مهندسی مواد(شناسایی و انتخاب مواد فلزی)، دانشگ
غلامحسین برهانی – استادیار، مواد مرکب، دانشگاه صنعتی مالک اشتر شاهینشهر.
خسرو فرمنش – استادیار، شکلدهی فلزات، دانشگاه صنعتی مالک اشتر شاهینشهر.
محمدرضا دهنوی – مربی آموزشی، ریخته گری، دانشگاه صنعتی مالک اشتر شاهینشهر.

چکیده:

در این تحقیق نانوکامپوزیتAl7075/TiC به روش آلیاژسازی مکانیکی MA) و پرس داغ ساخته شد. عملیات آلیاژسازی مکانیکی بر روی مخلوط عناصر پودری با نسبت های وزنی متناسب با آلیاژAl 7075به مدت زمان ۲۰ ساعت در محیط آرگون انجام گرفت و نمونه برداری از پودرهای آسیاب شده در زمان های مختلف انجام شد. با گاززدایی پودرها در دمای ۰۰ و مدت زمان ۱ ساعت عملیات آلیاژسازی کامل شد. زمان بهینه در آلیاژسازی و تأثیر گاززدایی برپودرهای آسیاب شده توسط آزمایش پراش پرتو ایکس مشخص شد. سپس نانو ذراتTiCبا نسبت های مختلف۷-۱vol%) به مخلوط پودری اضافه گردید و عملیات آسیا کاری به مدت نیم ساعت دیگر ادامه یافت. پس از مخلوط شدن پودرهای آلیاژی و TiC عملیات گاززدایی در خلاء و دمای ۳۰۰ بر پودرهای MAAl7075/TiC انجام شد و پودرهای حاصل در فشار ۲۰۰MPa تحت پرس سرد قرار گرفتند. عملیات پرس داغ در دمای۴۷۵ و زمان ۳۵ دقیقه برروی هر نمونه انجام گرفت. نتایج نشان داد اضافه نمودن ذرات نانومتریTiCباعث افزایش سختی و استحکام قطعات شده است، به طوریکه استحکام فشاری نمونه Al7075/7vol%TiC تا۱۰۳۵MPa افزایش نشان داد.