سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عبدالرحیم فرامرزی – دانشگاه گلستان گرگان
هوشنگ نصرتی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران
علی اصغر اصغریان جدی –
مجید طهرانی دهکردی – دانشگاه شهرکرد

چکیده:

منسوجات علیرغم ساختمان به ظاهر ساده خود دربرابر نیروهای خارجی عکس العملهای پیچیده ای نشان میدهند در عین حال با توجه به کاربرد وسیع منسوجات درزندگی روزمره وصنایع مختلف ضروری به نظر یمی رسدکه روشهایی برای بیان و پیش بینی رفتار انها یافت شود دراین تحقیق با استفاده از روش اجزا محدود خواص مکانیکی پارچه های بافته شده مدل شده و داده های حاصل از مدلسازی با داده های حاصل از آزمایش تجربی مقایسه شده است برای آزمایش کشش نمونه پارچه ها درجهت تارروندتغییر استحکام بافت ها درهر دو حالت تئوری و تجربی مشابه هم می باشد برای آزمایش کشش نمونه ها درجهت پودروند تغییر استحکام برای داده های تجربی و تئوری باهم متفاوت می باشند.