سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عرفان آریا – دانشجوی کارشناسی عمران، دانشگاه یزد
فرهاد کشاورزیان – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران سازه
آذر رمضانپور – دانشجوی کارشناسی ارشدشیمی معدنی
مسعود زینی – عضو هیئت علمی دانشکده عمران، دانشگاه یزد

چکیده:

در دو دهه ی اخیر درکشورهایی مانند روسیه و چین تکنولوژی پیشرفته و جدیدی به نام تکنولوژی آب مغناطیسی مطرح شده است. در سال های اخیر، تحقیقات گسترده ای پیرامون استفاده از تکنولوژی مغناطیسی در صنعت ساخت بتن انجام گرفته است که نتایج مطلوب و رضایت بخشی در بهبود پارامترهای مقاومتی و کارایی بتن حاصل شده است. استفاده از این تکنولوژی در صنعت ساختمان حائز اهمیت می باشد بطوریکه در مقاوم سازی و مهندسی ارزش در صنعت ساختمان کاربرد دارد. در این تکنولوژی، میدان مغناطیسی بر روی اجتماع مولکول های آب اثر گذاشته و باعث پخش شدگی آنها می شود که در نتیجه ی آن تعدادمولکول های شرکت کننده در واکنش هیدراسیون سیمان افزایش می یابد. القای میدان مغناطیسی باعث کاهش کشش سطحی آب می شود که در این صورت قدرت حلالیت آب افزایش و درجه ی سختی کاهش می یابد. در این پژوهش، نمونه ها از ملات ماسه سیلیسی با دانه بندی ویژه در قالب های استاندارد ساخته شده است. نمونه ها در چهار گروه، شامل نمونه ی شاهد(آب معمولی) و نمونه های کنترل(آب مغناطیسی شده با گذردهی های متفاوت) تحت آزمایش قرار گرفته است. نتایج آزمایش نشان می دهد تعداد گذردهی بهینه ی آب از دستگاه القای میدان مغناطیسی، یک بار بوده است و با افزایش تعداد گذردهی آب از دستگاه القای میدان مغناطیسی، اثر القای میدان مغناطیسی روی آب و در نتیجه خواص مکانیکی ملات ماسه سیلیسی کاهش می یابد. سپس نمونه های فشاری و کششی با آب معمولی و آب مغناطیسی شده با یک بار گذردهی از دستگاه القای میدان مغناطیسی ساخته شده است. نتایج آزمایش نشان می دهد مقاومت فشاری ملات ماسهسیلیسی % ۲۳ افزایش یافته ولی مقاومت کششی تغییر محسوسی نداشته است. همچنین مقایسه ی مقاومت فشاری ۷ و ۲۴ روزه ی ملات ماسه سیلیسی با آب معمولی و آب مغناطیسی نشان می دهد روند کسب مقاومت ملات ماسه سیلیسی با آب مغناطیسی سریعتر از روند کسب مقاومت ملات ماسه سیلیسی با آب معمولی است که این مسئله در کارهای ساختمانی و پروژه های عظیم حائز اهمیت می باشد.