سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدامین رعنایی – دانشجوی کارشناسی ارشد
محمدمحسن مشکسار – استاد دانشگاه شیراز
احمد افسری – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
سیدیوسف احمدی بروغنی – استادیار دانشگاه بیرجند

چکیده:

کاهش اندازه دانههای مواد یکی از روشهای استحکام بخشی و بهبود خواص مکانیکی انها می باشد اکستروژن در کانالهای هم مقطع زاویه دارECAP با اعمال کرنش های شدید به نمونه در طی چندین مرحبه یک روش موثر جهت کاهش اندازه دانه می باشد این فرایند برایت ولید موادبا دانه های بسیارریز درحدچندصد نانومتر به کارمی رود دراین تحقیق ابتدا یک قالب ECAP با کانالهای عمودبرهم وانحنای بیرونی ۳۷ درجه طراحی و ساخته شد مس خالص طی هشت مرحله پاس تحت فرایند ECAP قرارگرفت خوا صمکانیکی نمونه های مسی قبل و بعد از انجام فرایند ECAP به وسیله آزمون فشار و سختی تعیین گردید درنهایت تغییرات تنش تسلیم ماده برحسب تعدادمراحل اکستروژن به کمک مکانیزم های استحکام بخشی مورد بررسی قرارگرفت.