سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

احسان قاسمعلی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان
محسن عسکری پیکانی – دانشجوی کارشناسی، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
محمد نصراصفهانی – دانشجوی کارشناسی، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
احمد کرمانپور – استادیار دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این تحقیق ریزساختار و خواص مکانیکی فولاد کم کربن (C % 13/0) در طی فرایند نورد سرد و آنیل مورد بررسی قرار گرفت. نمونه‌ها در محدوده دمایی ۹۵۰ تا Cº ۱۰۵۰ بمدت ۵۰ دقیقه آستنیته و سپس در محلول آب نمک + یخ + الکل کوئنچ شدند. میزان فاز مارتنزیت در ریزساختار، بوسیله متالوگرافی رنگی تخمین زده شد. بمنظور کاهش تردی ساختار مارتنزیتی، نمونه‌های کوئنچ شده در دمای C° ۱۸۰ بمدت ۳۰ دقیقه پیرسازی شدند. این نمونه‌ها به میزان۹۰% نورد سرد و سپس در محدوده دمایی ۴۰۰ تا C° ۶۰۰ آنیل شدند. بررسی‌های میکروسکوپی نشان دهنده ریزساختار چند فازی شامل دانه‌های هم محور فریت و بسته‌های کوچک مارتنزیت تمپر شده بود. نتایج آزمون‌های مکانیکی نشان داد که محدوده دمایی مناسب جهت آنیل برای فولاد مورد استفاده در محدوده ۴۰۰ تا C° ۵۰۰ می‌باشد. متوسط اندازه دانه‌های فریت در حدود ۲۰۰ نانومتر بود که بعد از آنیل در دمای C° ۴۵۰ بمدت ۹۰ دقیقه حاصل گردید. این فولاد نانوساختار دارای استحکام نهایی MPa 1585 و درصد ازدیاد طول ۱۴% بود