سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیداحمد جنابعلی جهرمی – استاد بخش مهندسی مواد- دانشگاه شیراز
موسی جاویدانی – دانشجوی کارشناسی ارشد- دانشگاه شیراز
محسن توسلی – شرکت فولاد آلیاژی ایران
محمدعلی جعفرزاده – شرکت فولاد آلیاژی ایران

چکیده:

در سالهای اخیر فولادهای میکروآلیاژی وانادیم دار،سهم قابل ملاحظه ای از تولیدات فو لادهای میکروآلیاژی را به خود اختصاص داده اند . در این تحقیق به دلیل ثابت بودن قیمت نیوبیوم در چند دههاخیر،تاثیر جایگزینی عنصر نیوبیوم با وانادیم بر خواص مکانیکی فولادمیکروآلیاژ بررسی شده است. بدینمنظور ترکیبی نیوبیوم دار از این فولادها طراحی گردید و پس ا ز مراحل فولاد سازی و ریخته گریپیوسته، تحت عملیات نورد قرار گرفت . سپس نمونه هایی جهت بررسی ساختار انجمادی و خواص مکانیکی تهیه شد . نتایج حاصل از آزمایشات بیانگر تاثیر مثبت افزایش نیوبیوم ( تا ۰/۰۳ درصد برافزایش خواص مکانیکی در این فولادها در حالت نوردی بود ه و همچنین افزایش نیوبیوم باعث افزایش منطقه هم محور ساختار انجمادی و افزایش ترکها در منطقه ستونی می شود.