سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمد ابوالقاسم زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سیدعلی صدوق ونینی – استاددانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمدمهدی نظری – دانشجوی کارشناسی ارشد
مجید راستگو – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

دراین پژوهش یک فولاد مرتبه ای آستنیتی با استفاده از فرایند ذوب دوباره سرباره ای تولید و خواص مکانیکی آن تحت شرایط بارگذاری نرخ کرنش بالا مورد بررسی قرارگرفته است فولاد مرتبه ای آستنیتی شامل فازهای آستنیت Y و مارتنزیت γm) می باشد که از برش شمشهای کامپوزیتی مارتنزیت دار با ساختار γMγ درناحیه آستنیتی به دست آمده است با استفاده از روش تیرفشاری هاپکینسون درآزمون ضربه چارپی خواص مکانیکی درحالت قرارگیری شیارعمود برشیب استحکام درچندین نرخ کنش به دست آمده است درنرخ کرنش بالاتر انرژی ضربه و تنش تسلیم بزرگتر و چقرمگی شکست کمتری حاصل شده است متوسط انرژی ضربه تنش تسلیم و چقرمگی شکست به ترتیب برابر ۵۳/۷J و۸۱۱MPa و ۱۹/۵kN.m-1 ثبت شده است همچنین آنالیز المان محدود برای پیش بینی انرژی ضربه فولاد مرتبه ای آستنیتی انجام شده است که نتایج ان درتوافق بسیارخوبی با مقادیرتجربی به دست آمد.