سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

عرفان صلاحی نژاد – دانشجوی دکترای مهندسی مواد دانشگاه شیراز
احسان عسکری بجستانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد دانشگاه شیراز
رسول امینی – استادیار بخش مهندسی مواد دانشگاه صنعتی شیراز
محمد جعفر هادیان فرد – استاد بخش مهندسی مواد دانشگاه شیراز

چکیده:

در این تحقیق، پودرهای فولاد زنگ نزن بدون نیکل و پر نیتروژن با ساختاری آمورف/نانو بلور توسط آلیاژ سازی مکانیکی تحت جریان پیوسته گاز نیتروژن تهیه و بررسی ساختاری شد. در ادامه، رفتار تفجوشی د ردمای ۱۱۰۰ درجه سانتی گراد مطالعه شد و مقاومت قابل توجهی د رمقابل رشد دانه مشاهده شدو نهایتا، خواص مکانیکی نانو ساختارهای متخلخل تولیدی آزمایش میکرو سختی و فشار بررسی شد. فولادهای زنگ نزن آستنیتی تولیدی با داشتن ساختاری نانو متری، با وجود متخلخل بودن که آنره مستعد کاربردهای زنگ نزن آستنیتی تولیدی با داشتن ساختاری نانو متری، با وجود متخلخل بودن که آنره مستعد کاربردهای پزشکی نشان می دهد، خواص مکانیکی مطلوبی نشان دادند که با افزایش غلظت نیتروژن افزایش میکروسختی و استحکام مشاهده شد.