سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین کنفرانس پایش وضعیت و عیب یابی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدمحسن حسینی – کارشناس ارشد صنایع چوب، شرکت صنعت چوب شمال
بهبود محبی – دانشیار، گروه صنایع چوب دانشگاه تربیت مدرس
مسلم فدایی – کارشناس ارشد صنایع، شرکت صنعت چوب شمال

چکیده:

در این پِژوهش، مدول الاستیسیته، مدول گسیختگی و سرعت امواج اولتراسونیک تخته فیبر نیمه سنگینMDF)کندسوز شده با سوپر فسفات در ۱۸ تیمار اندازه گیری شد. نتایج نشان داد سرعت اولتراسونیک در تخته با افزایش شدت تیمار کاهش می یابد. مدول الاستیسیته بیشترین ارتباط را با سرعت امواج نشان داد.