سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی صنعت بتن

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ابراهیم غفوری – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه
محمدرضا سهرابی – استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
محمد عابدینی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد بیرجند

چکیده:

به هنگام وقوع حریق دریک ساختمان نجات جان انسان ها و کاهش تلفات جانی مهمترین هدف بوده است ضمنا به لحاظ اینکه ساختمان و تاسیسات آن بخشی از سرمایه ملی محسوب می شود حفاظت از آنها درشرایط مختلف از جمله به هنگام وقوع حریق نیز از اهمیت فوق العاده ای برخوردار می باشد هدف از تحقیق حاضر مطالعه تاثیر دماهای افزایش یافته از ۴۰۰ تا ۸۰۰درجه سانتیگراد درزمان های ۳۰ و ۶۰ دقیقه برخواص مکانیکی بتن فشاری است دراین تحقیق مقاومت فشاری بتنهای عمل آوری شده برای دوره های ۲۸و۴۲ روزه با عیارهای ۳۰۰و۳۵۰ و ۴۰۰ Kg/cm2 موردب ررسی قرارگرفت که نتایج تجربی نشان میدهد خواص مقاومتی و سختی بتن با افزایش دما بیش از ۴۲۷ درجه سانتیگراد به طور جدی کاهش می یابد.