سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رضا امیراصلان زاده – دانشجوی دکترای مهندسی زلزله، دانشگاه کانازاوا، ژاپن
صدرا کریم زاده – کارشناس ارشد هیدروگرافی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال،تهران
هادی سرداری – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز،تبریز

چکیده:

از آنجایی که زلزله انرژی زیادی را به سازه تحمیل می کند در صورتی که سازه قابلیت جذب انرژی بالایی داشته باشد بهتر می تواند در برابراین نیرو ها مقاومت کند. می دانیم تغییر شکل مربوط به مقاومت خمشی نهایی بتن ساده (بتن بدون الیاف) بسیار کمتر از تغییر شکل مربوطبه مقاومت خمشی بتن های الیافی است و بتن های الیافی حتی در تغییر شکلهای بسیار بیشتر از تغییر شکل نظیر شکست در بتن ساده، به تحمل بار ادامه می دهد. در نتیجه بر خلاف بتن ساده نمونه بتن الیافی بلافاصله بعد از اولین ترک شکسته نمی شود. این رفتار تاثیر الیاف بر روی افزایش کار انجام شده تا هنگام شکست نمونه را که طاقت نامیده می شود نشان می دهد.طاقت با سطح زیر منحنی بار – تغییر شکل نشانداده می شود.در این تحقیق سعی بر آن شده است تا با ساخت بتن سبک پرلیتی و تقویت آن توسط ۲ نوع الیاف فلزی و پلیمری طاقت خمشی آنها را اندازه گیری کرده و با هم مقایسه کنیم