سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی بتن سبک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی صدر ممتازی – دانشیار گروه مهندسی عمران، عضو هیأت علمی دانشگاه گیلان، دانشکده فنی
احمد عمویی سراجاری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران، گرایش سازه، دانشگاه گیلان

چکیده:

هدف از این تحقیق تهیه بتن سبک سازه ای با استفاده از سبکدانه لیکا و بهبود خواص مقاومتی آن به میزان مطلوب با استفاده از افزودنی های معدنی و شیمیایی می باشد. در واقع هدف، ساختن بتن سبکی است که علاوه بر قابلیت اجراء در سقف، تیرها و ستون ها، از آن به علت دارا بودن مقاومت مناسب به عنوان بتن اصلی سازه استفاده کرد. با در نظر داشتن جنبه های اجرایی این نوع از بتن، متغیرها در طرح های مختلف عبارتند از: نسبت آب به مصالح سیمانی، میزان سبکدانه در کل حجم بتن، مقدار سیمان و پودر سنگ؛ که آزمایشات مقاومت فشاری، مقاومت کششی غیر مستقیم و مقاومت خمشی به جهت ارزیابی خواص مکانیکی بر روی نمونه ها انجام گرفته است. همچنین به جهت بررسی تاثیر شرایط عمل آوری بر مقاومت فشاری این بتن ها، از هر طرح نمونه هایی در زیر آب و در هوای آزاد قرار داده شده اند. نتایج بانگر این مطلب می باشد که می توان با استفاده از دانه های سبک لیکا، بتن سبک سازه ای در محدوده وزن مخصوص ١۶٠٠ تا ٢٠٠٠ کیلوگرم بر متر مکعب و با مقاومت فشاری بالا دست یافت.