سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی مقاوم سازی و حفظ بناهای ماندگار

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سید حمید هاشمی – استادیار دانشکده فنی مهندسی دانشگاه اراک
ایمان میرزایی مقدم – کارشناس عمران-دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه اراک
سروین ولی زاده – کارشناس عمران-دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه اراک

چکیده:

استفاده از بتن های با وزن مخصوص کمتر از kg/m 1900 و مقاومت فشاری بیش از kg/m 170 (بتن سبک سازه ای) در سازه های بتن مسلح باعث کاهش بار مرده ساز گشته و علاوه بر مزایای اقتصادی موجب بهبود عملکرد سازه در برابر بارهای دینامیکی خواهد شد . در همین راستا تحقیقات متنوعی در سطح جهان صورت گرفته است. لیکن علیرغم تمامی این تحقیقات چنین بتنی هنوز جایگاه خود را در ساخت و سازهای بتنی در کشور پیدا نکرده است. تحقیق حاضربه ارزیابی خواص مکانیکی بتن سبک سازه ای که با استفاده از پوکه صنعتی(لیکا) ساخته شده است می پردازیم.با توجه به اثرات مثبت میکروسیلیس در افزایش مقاومت و کاهش نفوذپذیری بتن و نظر به تولید میکروسیلیس در ایران ، در این مقاله بتن های سبک حاوی میکروسیلیس ساخته شده و خواصمکانیکی آن ها مورد بررسی قرار گرفته است. برای ساخت نمونه ها از سیمان تیپ IT استفاده شده است و مقاومت های فشاری ، خمشی و همچنین مدل الاستیسیته بتن در سنین مختلف برای دو نوع شرایط عمل آوری مورد بررسی قرار گرفته و نتایج حاصله با نتایج نظیر در بتن معمول مقایسه گردیده است. همچنین مقایسه ای بین نتایج ناشی از روابط ارائه شده در آیین نامه های ACI و BS برای تخمین مدول الاستیسیته بتن سبک سازه ای صورت گرفته است.