سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رضا محجوب – مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد

چکیده:

تحقیق حاضربه ارزیابی خواص مکانیکی بتن سبک سازه ای که با استفاده ازپوکه صنعتی لیکا ساخته شده است می پردازد با توجه به اثرات مثبت میکروسیلیس درافزایش مقاومت و کاهش نفوذپذیری بتن دراین مطالعه بتنهای سبک حاوی میکروسیلیس ساخته شده و خواص مکانیکی آنها مورد بررسی قرارگرفته است برای ساخت نمونه ها ازسیمان تیپII استفاده شده است و مقاومت های فشاری خمشی و همچنین مدولا لاستیسیته بتن درسنین مختلف برای دو نوع شرایط عمل آوری مورد بررسی قرارگرفته ونتایج حاصله با نتایج نظیر دربتن معمولی مقایسه گردیده است همچنین مقایسه ای بین نتایج ناشی ازروابط ارایه شده درآیین نامه های BS,ACI برای تخمین مدول الاستیسیته بتن سبک سازه ای صورت گرفته است.